Lacrosse szélmérő

Cikkek / Egyéb hírek

Jövőre végre legálisan szörfözünk? - mentőmellénnyel..

Lehet hogy a kérdés furcsán hangzik egyeseknek, de sajnos eddig már több szörfössel előfordult, hogy a jogszabályra hivatkoza a vízirendőrök a tomboló szélben a parton marasztalták őket. A Balatonon és a Velencei tavon ugyanis másodfokú viharjelzésben - tehát amikor elegendő szél fújna - tilos volt a szörfözés. Ennek végre vége!

A furcsa szabály ellen több helyen is aláírás gyűjtés indult ami úgy látszik hatással volt az új rendelet megfogalmazóira. Nem volt kérdéses, hogy a jogszabályon változtatni kellett; és ami a változtatás mikéntjét érinti, az aláírásgyűjtéshez mellékelt kérdőíven az azt kitöltők szinte egyhangúan vállalták a mentőmellény viselését, amennyiben azt a jogszabály előírja.

Márpedig az új jogszabály ugyan megengedi a szörfözést egészen 8 Beaufort szélerősségig (azt hiszem ez bőven elég - 8 beaufort = 75 km/h -s alapszél), de a mentőmellény viselését kötelezően előírja.

Azt hiszem, hogy mentőmellény viselés ide vagy oda, mindenképpen előrelépésnek számít az új jogszabály. - Most már van jogunk a vízre lépni, eddig még az sem volt!!

A szörfösöket leginkább érintő részek a rendeletből:

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet a vízi közlekedés rendjéről
9. Fejezet
EGYES TAVAKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK
9.1 Balaton


9.12 cikk - Vízi járművek közlekedése
1. Csónak - a 2. és 3. bekezdésben foglaltak kivételével - a parttól számított legfeljebb 1500 m széles vízterületen közlekedhet. Ez a tilalom nagyhajó vagy úszó munkagép tartozékát képező munkát végző, illetve nagyhajó vagy úszó munkagép személyzetét és a munkavégző személyeket szállító csónakra nem vonatkozik.
2. Csónak - a szükséghelyzet kivételével - "Figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására" jelzésnél (I. fokú viharjelzésnél) csak a parttól számított 500 m távolságon belül közlekedhet.
3. Csónak - a szükséghelyzet kivételével - "Figyelmeztetés a fenyegető veszélyre" jelzésnél (II. fokú viharjelzésnél) nem közlekedhet.
4. Vitorlás vízi sporteszköz
a) a Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot el nem érő szélnél a parttól számított legfeljebb 1500 m,
b) a Beaufort-skála szerinti 6. fokozatot elérő, de a 8 fokozatot el nem érő szél esetén a parttól számított legfeljebb 200 m széles vízterületen - kivéve a kijelölt fürdőhely területét - közlekedhet.

5. Azt a nyilvántartásba vett vízi járművet, amelyeknek hajóokmánya nem tartalmazza, hogy milyen zónájú belvizeken közlekedhet, vagy hajóokmánnyal nem rendelkezik - e cikk alkalmazása szempontjából - a hajóokmányba történő bejegyzésig - úgy kell tekinteni, hogy 2. zónájú belvizeken történő közlekedésre nem alkalmas.
6. A szervezett oktatás, gyakorlás (edzés) és verseny sportegyesületi igazolvánnyal rendelkező résztvevői - az illetékes országos sportági szakszövetség által szabályozott biztonsági és jogszabályban előírt egyéb feltételek mellett - mentesek a 1. és 4. bekezdésben foglalt korlátozások alól.
7. A vízi jármű vezetője a Szabályzatban foglaltakon túlmenően köteles megtartani a védett vízterületeken való közlekedés külön jogszabályban foglalt szabályait is.

.....és ami a mentőmellény viselését illeti:

II.rész 4.fejezet 4.07 cikk

3. [...] valamint a vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.[...]

Letölthető a teljes joganyag PDF formátumban:

- A szabad vízen tartózkodás alapvető szabályairól
- Szabályzat a vízi közlekedés rendjéről

Matto

rrd closeout 468

Hozzászólok

Nem vagy bejelentkezve, ezért hozzászólásod csak moderálás után fog megjelenni.


Kép:70288

Írd ide az ellenörző számot: